Project

Rationaliseren van antibioticumgebruik voor luchtweginfecties bij kalveren

Code
179W03420
Looptijd
01-10-2020 → 30-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Agricultural and food sciences
  • Animal health engineering
  • Veterinary epidemiology
  • Veterinary herd health management
  • Veterinary internal medicine and pathophysiology
  • Veterinary medical imaging
Trefwoorden
longechografie precisiegeneeskunde Artificial intelligence pneumonie antibioticumgebruik kalveren biomarkers algoritme beslissingsondersteunende tools respiratoire infecties mycoplasma virusen vroege waarschuwingssysteem therapieduur precision lifestock farming bovine respiratory disease
 
Projectomschrijving

Luchtweginfecties zijn de hoofdreden voor antibioticumgebruik bij voedselproducerende dieren, in het bijzonder kalveren. Omdat het bijzonder moeilijk is ziekte te detecteren in grote groepen in een beperkte tijd en omdat infecties frequent snel spreiden, wordt er op dit moment veel gebruik gemaakt van groepsbehandelingen met antibiotica (metaphylaxis). Deze massamedicatie heeft grote gevolgen voor resistentieontwikkeling op landbouwbedrijven. Met dit project willen we de Vlaamse rundveesector helpen voor luchtweginfecties de transitie te maken van groepsbehandelingen naar individuele behandelingen op maat van de ziekteverwekker en het individuele dier. Dit willen we doen door (1) snelscanlongechografie, een bijna-goud standaard voor de diagnose van longontsteking, op de bedrijven in te zetten, door (2) beslissingsondersteunende tools te ontwikkelen voor elke schakel in het beslissingsproces tot antibioticumgebruik en door sterk in te zetten op (3) bewustwording, kennisoverdracht en verenigen van veehouders en dierenarts onder eenzelfde engagement naar minder en beter antibioticumgebruik voor longontsteking toe (het PneumoNEE initiatief). Waar praktisch haalbaar en wenselijk zullen artificiële intelligentie toepassingen uitgewerkt worden om de beslisketen tot antibioticumgebruik bij kalveren te rationaliseren.