Project

Naar profylactische bestrijding van F4+E. coli en F18+E. coli infecties bij jonge biggen door middel van receptor-gebaseerde anti-adhesieve moleculen