Project

Naar profylactische bestrijding van F4+E. coli en F18+E. coli infecties bij jonge biggen door middel van receptor-gebaseerde anti-adhesieve moleculen

Looptijd
01-07-2010 → 14-11-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
F4- en F18 receptor profylactische behandeling F4/18+ E. coli
 
Projectomschrijving

Dit project heeft als eerste doel de ontwikkeling van een screeningssysteem voor inhibitoren van de adhesie van F4+en F18+ E. coli aan hun receptor. Ten tweede wordt getracht een profylactische behandeling te ontwikkelen die biggen kan beschermen tegen F4+ en F18+ E. coli infecties. We bouwen hierbij verder op inzichten over de receptor van F4+ en F18+ E. coli.