Project

De waarde van belangenloosheid en onbaatzuchtigheid. Een onderzoek van de verhouding tussen schopenhauers en nietzsche esthetica en ethica