Project

De waarde van belangenloosheid en onbaatzuchtigheid. Een onderzoek van de verhouding tussen schopenhauers en nietzsche esthetica en ethica

Looptijd
01-01-2011 → 31-12-2016
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Ethics
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
ethica geschiedenis van de filosofie esthetica
 
Projectomschrijving

We beogen de volgende vier odnerzoeksdoelen te realiseren : (i) het evalueren van Schopenhauers ethica van het medelijden; (ii) het taxeren van de argumenten die nietzsche tegen schopenhauers ethica inbrengt en in het bijzonder nagaan of nietzsches kritiek dat schopenhauers ethica van het medenlijden uiting geeft aan een 'nihilistische wil-tot-niets', geldig is of neit: (iii) het doorlichten van schopenhauers esthetica van de belangeloosheid en objectiviteit: (iv) nagaan wat nietzsches kritiek op schopenhauers esthetica van de 'passieve' en intellectualistische' aard van de toeschouwer precies impliceert en wa de waarde is van de alternatieve opvattingen die hij er tegenover stelt.