Project

Uitgebreid onderzoek naar humane mycotoxine-blootstellingsbiomerkers met behulp van hoge resolutie massaspectrometrie om mogelijke associaties van blootstelling aan (meerdere) mycotoxinen met menselijke nier- en leverziekten te bestuderen.