Project

Uitgebreid onderzoek naar humane mycotoxine-blootstellingsbiomerkers met behulp van hoge resolutie massaspectrometrie om mogelijke associaties van blootstelling aan (meerdere) mycotoxinen met menselijke nier- en leverziekten te bestuderen.

Looptijd
01-10-2018 → 30-06-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Endocrinology and metabolic diseases
    • Endocrinology and metabolic diseases
    • Endocrinology and metabolic diseases
Trefwoorden
massaspectrometrie nier- en leverziekten
 
Projectomschrijving

De term biomarker verwijst naar een kenmerk dat objectief wordt gemeten en geëvalueerd als een
indicator van normale biologische processen, pathogene processen of farmacologische responsen.
Specifieke, goed-gekarakteriseerde biomarkers hebben aangetoond dat ze relevante klinische uitkomsten kunnen voorspellen over a
verscheidenheid aan behandelingen en populaties. Recente ontwikkelingen in massaspectrometrie met hoge resolutie
resulterend in meer nauwkeurigheid en nieuwe technieken na de acquisitie verbeterden de kwaliteit van de
metaboliet identificatieproces. Mycotoxinen zijn toxische secundaire secundaire metabolieten
voedsel en veevoer besmetten. Mycotoxine-inname oefent een breed scala van toxische effecten uit, waaronder
teratogeniteit, carcinogeniteit, mutageniteit, immunotoxiciteit en overlijden. Niettemin, chronisch of
zelfs acute blootstelling aan mycotoxinen blijft een dagelijks gegeven. Het is dus van cruciaal belang dat
het metabolisme van mycotoxinen bij de mens wordt ontrafeld, dus meer begrip voor mycotoxine (blootstelling)
biomarkers is verworven. Het begrijpen van de metabole routes van mycotoxinen zal het mogelijk maken
onderzoekers en volksgezondheidsfunctionarissen om inzicht te krijgen in hoe de bijbehorende risico's van
blootstelling aan mycotoxinen. Hoewel er al enkele mycotoxinemetabolieten zijn bepaald, daar
zijn nog steeds veel ongedefinieerde metabolieten voor bepaalde mycotoxinen. Het doel van dit project is om
bepalen van mycotoxinemetabolieten die zouden kunnen worden gebruikt als biomarkers voor menselijke blootstelling, en
beoordeel mogelijke associaties van blootstelling aan (meerdere) mycotoxinen met menselijke nieren en lever
ziekten.