Project

Zijn wanen in de schizofrenie overtuigingen? Een empirische studie over de mate van cognitieve, gedragsmatige en affectieve begrenzing van waanervaring.