Project

Factorizatie, Whitney extensie, en moment problemen. Een functionaal analytische benadering