Project

Factorizatie, Whitney extensie, en moment problemen. Een functionaal analytische benadering

Code
3E006718
Looptijd
01-10-2018 → 30-09-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Functional analysis
Trefwoorden
Whitney extensie
 
Projectomschrijving

Het belangrijkste doel van het huidige project is om verdere ontwikkelingen na te streven in drie belangrijke onderwerpen in
wiskundige analyse in de context van ruimten met vloeiende en ultradifferentieerbare functies
voldoen aan globale vervalschattingen, d.w.z. Gelfand-Shilov-ruimten. We zullen ons zorgen maken
factoriseringsproblemen, Whitney-uitbreidingsprincipes en het probleem van momenten. Het is onze
intentie om abstracte functionele analytische hulpmiddelen te gebruiken om verschillende goed ontworpen en gesystematiseerd te maken
methoden en verkrijg nieuwe resultaten in elk van deze branches. Dit laatste kan ook zijn
beschouwd als het verbindende thema in ons onderzoeksvoorstel. Onze specifieke doelstellingen zijn:
• Toon nieuwe ontbindingsresultaten van het Dixmier-Malliavin-type en pas deze toe om factorisatie op te lossen
problemen voor verschillende convolutiemodules van soepele en ultradifferentieerbare functies.
• Bewijs een uitbreidingsstelling voor vloeiende stralen gedefinieerd op onbegrensde gesloten sets die voldoen
globale verval schattingen. We zullen ook het gerelateerde probleem van continue lineaire uitbreiding overwegen
in deze nieuwe setting.
• Onderzoek multivariate momentproblemen voor zowel de Schwartz-ruimte van snel afnemend
vloeiende functies en Gelfand-Shilov-ruimten van niet-quasianalytisch type.