Project

ICP Physical Land Resources 2014-2015

Code
13V81214
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2015
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Soil sciences, challenges and pollution
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
bodembeheer
 
Projectomschrijving

Het vormen van deskundigen die vanuit verantwoordelijke

posities moeten kunnen antwoorden op vragen als "wat is een

bodem" en "hoe werd de bodem gevormd en hoe zal hij onder

gegeven omstandigheden verder evolueren", "welke factoren

en eigenschappen bepalen de geschiktheid van de bodem voor

zowel landbouwkundige als niet-landbouwkundige

toepassingen en hoe stelt men dat vast", "hoe kan de bodem

voor specifieke toepassingen verbeterd warden", ."hoe kunnen

degradatie en desertificatie aangepakt warden", "hoe beheren

wij het bodemareaal en hoe beschermen we het", "wat is de

impact van de bodemfactor in de dynamiek van natuurlijke

ecosystemen en hoe kan men deze gegevens toepassen bij

natuurbeheer", "wat leert de bodem ans over de

milieuproblematiek", "hoe kan het bodem-waterbeheer

verbeterd warden, met het oog op duurzame landbouw", "hoe

kunnen schaarse watervoorraden efficiE!nter gebruikt warden".