Project

Verkenning van diversiteit van vlinderbloemigen en hun rhizobia om symbiosen te selecteren die tolerant zijn voor water- en fosfortekort, Marokko