Project

Verkenning van diversiteit van vlinderbloemigen en hun rhizobia om symbiosen te selecteren die tolerant zijn voor water- en fosfortekort, Marokko

Code
13V07818
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2020
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Bacteriology
  • Microbiomes
  • Plant biology not elsewhere classified
 • Medical and health sciences
  • Bacteriology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant protection
Trefwoorden
rhizobia droogte vlinderbloemigen fosforgebrek biologische stikstoffixatie
 
Projectomschrijving

>In het Middenlandse Zee gebied nemen vlinderbloemigen een belangrijke plaats in wegens hun agro-economische en milieukundige toepassingen. Deze planten en hun geassocieerde rhizobia bacteriën dragen stikstof bij aan het ecosysteem via symbiotische stikstoffixatie. De associatie zorgt voor de nodige stikstof voor plantengroei, verbetert de stikstofbalans in de grond ten voordele van andere gewassen in een combinatie- of rotatiesysteem. De rhizobia symbiose laat op die manier landbouwers toe om dankzij het groeien van vlinderbloemige gewassen kosten voor chemische meststoffen te besparen en milieubelasting te beperken. Omgevingscondities zoals water en fosforgebrek die in de Mediterrane regio voorkomen, verminderen echter de efficiëntie van biologische stikstoffixatie en leiden zo tot minder opbrengst voor vlinderbloemige gewassen. Dit project zal de functionele diversiteit van rhizobia-vlinderbloemigen onderzoeken om combinaties te selecteren die tolerant zijn aan water en fosforgebrek.