Project

Kwantificatie en moleculaire differentiatie van Campylobacter in de productieketen van braadkippen om interventies te definiëren met als doel een daling in het aantal humane campylobacteriosen te bekomen

Code
160D34A11
Looptijd
01-01-2012 → 31-03-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Other chemical sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Nutrition and dietetics
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural animal production
  • Food sciences and (bio)technology
Trefwoorden
kwantificatie slachten braadkipvlees Campylobacter versnijden risicofactoren
 
Projectomschrijving

Ontwikkeling van een kwantitatieve RT-PCR voor de telling van Campylobacter op pluimveevlees. Kwantificatie van de Campylobacter contaminatie tijdens het slachten en versnijden van braadkipkarkassen afkomstig van positieve en negatieve tomen en onderzoek naar risicofactoren die het contaminatieniveau beïnvloeden. Formuleren van interventiemaatregelen ter beheersing van deze contaminatie en schatting van de te verwachten reductie in de Campylobacter blootstelling voor de consument.