Project

Uitdagingen voor personeelsbeleid: Selectie en opdrachttoewijzing in Vlaamse basis-en secundaire scholen

Code
110S4514
Looptijd
01-10-2014 → 31-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
personeelsbeleid Vlaamse scholen
 
Projectomschrijving

Onderzoeksvragen
1. Hoe verloopt het personeelsbeleid binnen scholen?
a. Hoeveel nieuwe leerkrachten komen de school binnen?
b. Hoeveel leerkrachten verlaten de school?
c. Hoe ziet de opdrachtverdeling eruit binnen de school?
d. Wat is de verhouding tussen het aantal leerkrachten aangesteld met vereiste, voldoende geachte en andere bekwaamheidsbewijzen in de school?
2. Hoe selecteren scholen nieuwe leerkrachten?
a. Worden een profiel met criteriavereisten (vereist bekwaamheidsbewijs, competenties, enz.) voorop gesteld?
b. Wie neemt initiatief: schoolbestuur of schoolleider?
c. Via welke kanalen wordt gezocht (vdab, eigen databanken van koepel, via lijst scholengemeenschap of schoolbestuur, via eigen lijst)?
d. Wat is de rol van de scholengemeenschap hierin (confer voorrangsregeling i.v.m. TADD en vastbenoemden)?
e. Wat is de vorm van de selectieprocedure (cv, referenties, interview, meedraaien in school)?
f. Wordt er gedifferentieerd in aanpak volgens lengte van opdracht (kort interim versus langere periode van aanstelling) of volgens gezocht progiel (bijvoorbeeld vakinhoudelijk)?
3. Hoe worden opdrachten toegewezen binnen de school?
a. Hoe krijgt de opdracht van beginnende/nieuwe leerkrachten in de school vorm?
b. Welke beleidskeuzes worden er gemaakt m.b.t. de opdrachtverdeling volgens leerjaar, studierichting, vakken, pedagogische taken en competenties van leerkrachten?
c. Vinden er wijzigingen in opdrachttoewijzing plaats bij de reeds aanwezige leerkrachten? Met welke reden?
d. Hoeveel inspraak hebben leerkrachten zelf hierin?
e. Wat is de rol van de scholengemeenschap hierin (confer voorrangsregeling i.v.m. TADD en vastbenoemden)?
4. Hoe beïnvloeden selectie en opdrachttoewijzing het welbevinden van leerkrachten (zowel beginnende als ervaren leerkrachten)?
a. Jobtevredenheid
b. Organisatorische betrokkenheid
c. Intentie om de school/het onderwijs te verlaten
d. Welke rol spelen leerkrachtkenmerken hierin (demografische kenmerken, autonomie en doelmatigheidsbeleving van leerkrachten?
5. Welke rol spelen schoolvariabelen in het selectie en opdrachttoewijzingsproces?
a. Participatieve besluitvorming
b. Collegialiteit
C. Leiderschap