Project

Ontwikkeling en promotie van nieuwe fytosanitaire producten voor de biologische bestrijding van plantenzieken

Acroniem
Phytobio
Code
41A07810
Looptijd
01-01-2010 → 31-03-2014
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
gewasbescherming
 
Projectomschrijving

Het project bundelt diverse internationaal befaamde onderzoeksgroepen (USTL, UGENT, GxABT, URCA en ULCO) die nieuwe biomoleculen bestuderen en ontwikkelen, en diverse praktijkcentra
en beroepsorganisaties van boeren (PCBT, PCG en GABNOR). Deze laatste zetten zich in om promotie te maken voor nieuwe cultuurpraktijken en een geïntegreerde landbouw met een gereduceerd verbruik van niet-biologische fytosanitaire producten om de input van chemische pesticiden te reduceren.
Doelstellingen van het project:
• Ontwerp en productie op pre-industriële schaal van nieuwe fytosanitaire biofungiciden bestemd voor de biologische bestrijding van ziekten bij bepaalde groenten en graangewassen
geproduceerd in de grensoverschrijdende regio,
• Validering van de doeltreffendheid en toepasbaarheid van deze producten,
• Promotie en pre-commercialisatie van deze nieuwe producten via een netwerk van praktijkcentra en landbouwverenigingen.