Project

Integratie van gezondheid en landbouwdiensten in Ethiopië, met als doel de voedselzekerheid binnen het gezin/ huishouden te verbeteren alsook de nutritionele status van moeders en kinderen van de leeftijd 4-6 jaar te verbeteren.