Project

Training in bioveiligheid en reductie antibioticumgebruik aan de hand van het Biocheck.ugent concept om gezondheid en productie op varkens-en pluimveebedrijven in Vietnam te verhogen. Opvolging van het 2017 project en voorbereiding op het BTC samenwerkingsproject