Project

Training in bioveiligheid en reductie antibioticumgebruik aan de hand van het Biocheck.ugent concept om gezondheid en productie op varkens-en pluimveebedrijven in Vietnam te verhogen. Opvolging van het 2017 project en voorbereiding op het BTC samenwerkingsproject

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
Trefwoorden
Varkens- en pluimveebedrijven
 
Projectomschrijving

De Veterinaire epidemiologie eenheid van de faculteit diergeneeskunde, universiteit Gent heeft de afgelopen jaren uitgebreide expertise opgebouwd in de toepassing van bioveiligheidsmaatregelen op varkens en pluimveebedrijven om zodoende de gezondheid en productieresultaten op deze bedrijven te optimaliseren en het antibioticumgebruik te reduceren. Hierbij worden onder bioveiligheid alle maatregelen begrepen die als doel hebben de introductie en verspreiding van dierziekten op een veebedrijf te voorkomen. Uit vele jaren onderzoek naar bioveiligheid is een gedeponeerd bioveiligheidsscoresysteem ontwikkeld: Biocheck.ugent®. Dit laat toe om op een objectieve en herhaalbare manier de bioveiligheid op een commercieel veebedrijf te meten en er vervolgens een rapport over op te stellen welke meteen de sterke en zwakke onderdelen van het bedrijf met betrekking tot de bioveiligheid (en dus de dierziektepreventie) weergeeft. Het biocheck.ugent systeem wordt vrij beschikbaar aangeboden op onze website (www.biocheck.ugent.be). Het systeem is uitermate geschikt om te gebruiken in diverse bedrijven in meerdere landen en is ondertussen dan ook reeds in meer dan 35 landen en 3000 bedrijven gebruikt. Alie data die in het systeem worden ingebracht worden op een anonieme manier, op onze server, verzameld wat een zeer goede bron aan informatie oplevert voor onze onderzoeksgroep i.v.m. toepassing van bioveiligheidsmaatregelen doorheen de gehele wereld. Naast het score systeem werd ook een opleidingsconcept gecreeerd volgens het "train the trainer" principe waarbij lokale diergezondheidszorg werkers (dierenartsen, diergezondheidszorg medewerkers, ... ) word en opgeleid om bioveiligheidsaudits uit te voeren op varkens en pluimveebedrijven aan de hand van het Biocheck.ugent® systeem en op basis hiervan praktisch bruikbare adviezen op te stellen voor de lokale veehouders. In de nabije toekomst zal er ook een biocheck.ugent I rund beschikbaar komen.

In het kader van de samenwerking tussen Oost-Vlaanderen en Vietnam is er in 2017 reeds een bezoek aan Vietnam doorgegaan waarbij verschillende succesvolle bedrijfsbezoeken en workshops zijn gegeven in Hanoi en Ho Chi Ming City in samenwerking met de firma's Nuscience en Cid-Lines. In het vervolg project zou het de bedoeling zijn om deze workshops verder te ontwikkelen en eveneens nog meer praktische training uit te voeren op het terrain in samenwerking met partners in Vietnam die nu reeds meer vertrouwd geraken met het gebruik van het biocheck.ugent systeem zoals de medewerkers van NIAS, extension-officers, medewerkers van Nong Lam University, People's Committee of Ho Chi Minh City. Bij deze opleiding zal opnieuw worden samen gewerkt met (Oost)Vlaamse firma's zoals Aqua-ecologic (waterhygiene), Nuscience (voedingsadditieven), Lambert-Segers (voeding) en Cid-Lines (reiniging en ontsmettingsproducten) om specifieke verdere technische training te voorzien in heel specifieke onderdelen van hygiene, voeding en bioveiligheid.

Gedurende het bezoek zullen een reeks bedrijfsbezoeken worden uitgevoerd (3-5 dagen) op commerciele varkens- en pluimveebedrijven om audits van bioveiligheid uit te voeren. Vervolgens zullen opleidingen worden verzorgd voor de lokale extension-officers, georganiseerd in samenwerking met OARD Ho Chi Minh City en het Institute for Agriculture Science of South Vietnam (IAS) (3 dagen). Het is de bedoeling om bij deze extension-officers na een opleiding van 3 dagen een test afte nemen waarna ze een certificaat kunnen bekomen van "certified Biocheck.ugent user". Op die manier garanderen wij dat de extension-officers een gedegen opleiding hebben genoten en kunnen de extension-officers dit ook aantonen aan controlerende instanties en richting veehouders.