Project

Een pilootproject voor het digitaliseren van het ziekenhuispatiënttraject en secundair gebruik van elektronische gezondheidsdossiers (EPD's) in Rwanda

Code
13V17820
Looptijd
01-01-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Metabolic diseases
  • Vascular diseases
  • Metabolic diseases
  • Health information systems of medical informatics
  • Primary health care
Trefwoorden
elektronische gezondheidsdossiers (EPD's) EPD's Rwanda OMOP
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstelling van dit proefproject is het versterken van het Centre of Excellence in Biomedical Engineering and e-Health (CEBE) van het College of Science and Technology (CST) van de Universiteit van Rwanda (UR) om onderzoek te doen naar het digitaliseren van het ziekenhuispatiënttraject en om het secundaire gebruik van elektronische gezondheidsdossiers (EPD's) in Rwanda mogelijk te maken. Via het project zullen de UR / CST- en CEBE-teams een reeks onderzoeksactiviteiten uitvoeren, waaronder behoefteanalyse en haalbaarheidsstudies om de volledige digitalisering van het patiëntendossier in geselecteerde gezondheidscentra in Rwanda te verbeteren. Het doel is om de continuïteit van zorg in Rwanda te verbeteren door het patiënttraject op te bouwen en te werken aan just-in-time gegevenstoegang en hergebruik voor volksgezondheidsdoeleinden, b.v. begeleiden van preventief beleid of epidemische waarschuwingen, of realtime genereren van gezondheidsindicatoren en klinische onderzoeksdoeleinden. Als pilootproject in enkele ziekenhuizen in Rwanda zal het project ook de haalbaarheid van een brede implementatie in het hele land onderzoeken.

De specifieke doelstellingen van dit project zijn 1) verbetering van de volledige digitalisering van het patiëntendossier; 2) om de continuïteit van de zorg in Rwanda te verbeteren door het patiënttraject op te bouwen en 3) te werken aan just-in-time gegevenstoegang en hergebruik voor volksgezondheidsdoeleinden, bijv. begeleiden van preventief beleid of epidemische waarschuwingen, of realtime genereren van gezondheidsindicatoren en klinische onderzoeksdoeleinden. Als pilootproject in enkele ziekenhuizen in Rwanda zal het project een brede implementatie in het hele land mogelijk maken.