Project

Tussen Scylla en Charybdis: De mogelijkheden en moeilijkheden van de vergelijkende theologie

Code
3G034410
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theology and religious studies
Trefwoorden
vergelijkende theologie klassieke theologie vergelijkende cultuurwetenschap Hindoeïsme
 
Projectomschrijving

De discipline van de zgn. ‘vergelijkende theologie’ wordt dikwijls voorgesteld als een alternatief voor de zgn. ‘klassieke’ theologie van de religies die niet in staat geacht wordt om een waarachtig interreligieuze dialoog te faciliteren. Door middel van een interdisciplinaire aanpak peilt dit project naar de mate waarin de vergelijkende theologie rekening houdt met de epistemologische en methodologische inzichten en verworvenheden van zowel de theologie van de religies als van de vergelijkende cultuurwetenschap.