Project

Monitoring van de effecten van de windmolenparken op zee op de endo-, epi- en hyperbenthische fauna en visfauna van zachte substraten en het pelagiaal - 2023