Project

Geautomatiseerd ontwerp van interconnectienetwerken voor nieuwe FPGA-architecturen

Code
3S019416
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Sensors, biosensors and smart sensors
    • Other electrical and electronic engineering
Trefwoorden
Interconnectienetwerk Architectuurontwerp
 
Projectomschrijving

Probleemstelling: FPGA's zijn gei'ntegreerde schakelingen (IC) met een regelmatige structuur van aanpasbare functionele blokken, ingebed in een aanpasbaar interconnectienetwerk. Omwille van hun flexibiliteit worden ze vaak gebruikt in ingebedde systemen. Het ontwerp van nieuwe FPGA-architecturen is echter een moeilijke taak die veel tijd in beslag neemt. Bij het onderzoek naar nieuwe functionele blokken moet het interconnectienetwerk opnieuw gedimensioneerd worden telkens een functioned blok wijzigt. Dit maakt het onderzoek moeilijk omdat deze dimensionering een tijdrovend en iteratief proces is.