Project

Europees opleidingsnetwerk voor innovatie van eicelbiologie

Acroniem
EUROVA
Code
41H01219
Looptijd
01-11-2019 → 31-10-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Developmental biology
  • Epigenetics
  • Reproductive medicine
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary embryology
  • Veterinary genetics
  • Veterinary reproduction and obstetrics
Trefwoorden
eicelbiologie
 
Projectomschrijving

Het kenmerk van succesvolle reproductie van zoogdieren is de fusie tussen een haploïde zaadcel en een metafase II-eicel. Het genereren van een dergelijke eicel omvat een reeks stappen waarbij eicellen van de kiemblaasjes (waarin de kernen intact zijn) bij profase I worden gestimuleerd om meiose te hervatten en te rijpen tot metafase II, een reeks gebeurtenissen die de eicel voorbereidt op bevruchting. Hoewel de behandeling van onvruchtbaarheid door Assisted Reproduction Technologies (ART) steeds succesvoller is, blijft de efficiëntie laag met slechts ongeveer 1 op de 10 eieren die zijn opgehaald van vrouwen die onvruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan die gezond genoeg zijn om een ​​zwangerschap en bevalling te veroorzaken. Bij gezonde, vruchtbare diersoorten, waar ART's worden gebruikt voor productiedoeleinden, neemt dit aantal toe tot 1 op de 6 teruggehaalde eieren, wat nog steeds opmerkelijk inefficiënt is. Het grootste obstakel voor vooruitgang is het substantiële gebrek aan kennis over de belangrijkste regelgevende controlepunten en processen die de gezondheid van de eicellen bepalen. Dergelijke kennis is niet alleen essentieel voor de behandeling van onvruchtbaarheid en het maximaliseren van het genetische potentieel en de productiviteit van vee, maar ook voor de regeneratieve geneeskunde, waar het herprogrammeringspotentieel van het eicelcytoplasma van cruciaal belang is voor het herprogrammeren van somatische genomen. Het EUROVA ETN zal een geconsolideerd Europees onderzoek naar oöcytbiologie opleiden, een nieuw cohort reproductieve wetenschappers opleiden en nieuwe kennis genereren. Een diepere kennis van en inzicht in de mechanismen die zijn ingesteld tijdens het traject van groei van eicellen, rijping, bevruchting en overgang van eicel naar zygoot zullen leiden tot innovaties in ART, het fokken van dieren, het behoud van bedreigde soorten, regeneratieve geneeskunde en reproductieve toxicologie.