Project

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventie ter vermindering van sedentair gedrag bij adolescenten