Project

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventie ter vermindering van sedentair gedrag bij adolescenten

Code
BOF/STA/201909/013
Looptijd
01-01-2020 → 18-04-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
Trefwoorden
co-creatie sedentair gedrag cognitief functioneren school interventie statafels participatief onderzoek adolescenten
 
Projectomschrijving

Langdurig zitten is geassocieerd met verschillende gezondheidsuitkomsten bij adolescenten, bijvoorbeeld een ongunstige gewichtsstatus, een lagere fitheid, een verminderd zelfvertrouwen en slechtere schoolprestaties. Deze associaties zijn bovendien in grote mate onafhankelijk van de mate van matig tot zware fysieke activiteit. Toch spenderen adolescenten spenderen  meer dan 60% van de dag op een zittende manier, waardoor het aangeraden is om effectieve interventies te ontwikkelen. Aangezien veel tijd op school al zittend wordt doorgebracht, is de school een ideale setting om interventies ter vermindering van sedentair gedrag te ontwikkelen, implementeren en evalueren. Een eerste interventiestrategie die de laatste jaren meer aandacht heeft gekregen is het gebruik van statafels in de klas wegens de gezondheidseffecten die gepaard kunnen gaan door meer sta-tijd in de klas. Vooraleer deze strategie echter breed verspreid kan worden, is het cruciaal om na te gaan of het gebruik van statafels ook gepaard gaat met een beter cognitief functioneren en dat het zeker niet gerelateerd is aan slechtere schoolpresentaties. Daarom zal in een eerste studie het effect van deze specifieke interventiestrategie (nl. het implementeren van statafels) nagegaan worden via een geclusterde gerandomiseerde gecontroleerde trial (inclusief een interventie- en controlegroep, pre- en post-test) in middelbare scholen. De effecten op cognitief functioneren (geheugen, executief functioneren en aandacht) en objectief gemeten zit- en stagedrag zullen geëvalueerd worden. Een tweede studie zal vervolgens een participatieve of co-creatie aanpak hanteren door adolescenten actief te betrokken bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventie ter reductie van sedentair gedrag op school (waarbij verschillende strategieën aan bod zullen komen). Adolescenten worden echt beschouwd als mede-onderzoekers en mede-eigenaars van de interventie, waardoor ze verhoogde gevoelens van zelfverwezenlijking ervaren. In de interventiescholen zal een onderzoeker een actiegroep oprichten met een aantal adolescenten om een interventie te co-creëren, volledig aangepast aan de noden en interesses van de doelgroep. De interventie zal daarna geïmplementeerd worden in samenwerking met de adolescenten. Interventie-effecten op sedentair gedrag en gerelateerde determinanten (vb. attitude en eigen-effectiviteit) zullen geëvalueerd worden aan de hand van een geclusterde gerandomizeerde gecontroleerde trial (inclusief een interventie- en controlegroep, pre- en post-test). Zowel objectieve instrumenten als vragenlijsten zullen worden gebruikt. Om de actieve inbreng van adolescenten in het evaluatie luik te maximaliseren, zullen de adolescenten ook mogen vragen toevoegen aan de vragenlijst (om na te gaan wat zij willen bereiken met de interventie). Een procesevaluatie zal ook uitgevoerd worden om te evalueren hoe adolescenten in de actiegroep het participatieve of co-creatie proces ervaren, en om te evalueren hoe andere adolescenten een interventie ontwikkeld door hun peers ervaren.