Project

Analyse van inflammasoom-gemedieerde vrijstelling van IL-1ß uit individuele cellulaire primaire humane monocyten