Project

De invloed van N-terminale eiwitacetylatie op eiwitconformatie