Project

SPrInt: een nieuw platform voor de integratie van structurale proteomics data.