Project

Injecteerbare gel als oplossing tegen seroomvorming

Acroniem
Gel in the pocket
Code
F2023/IOF-ConcepTT/010
Looptijd
15-04-2023 → 14-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Oncology not elsewhere classified
  • Tissue engineering
  • Tissue engineering
 • Engineering and technology
  • Biomaterials
  • Polymeric materials not elsewhere classified
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary surgery
Trefwoorden
Humane geneeskunde Veterinaire geneeskunde Minimaal invasief Seroom Injecteerbare gel Polymeren Hydrogel
 
Projectomschrijving

Gelinject is een injecteerbare hydrogel, oorspronkelijk ontwikkeld om minimaal invasieve borstreconstructie bij vrouwen door middel van lipofilling te verbeteren. Recent werd een medische nood binnen de veterinaire markt aangekaart - waar Gelinject een antwoord op kan bieden - namelijk de nood om postoperatieve seroomvorming te minimaliseren. Een seroom is een abnormale ophoping van vloeistof in de weefsels van het lichaam en is een veel voorkomende postoperatieve complicatie, vooral bij honden die een grote operatie ondergaan. Om een antwoord te beiden op deze onvervulde klinische behoefte is een biocompatibel, gemakkelijk aan te brengen biomateriaal gewenst als preventief middel. Gelinject kan in de wonde geïnjecteerd worden om te fungeren als ruimtevuller en als bio-adhesief om vochtophoping in de pocket te verminderen. Het project heeft als doel (1) het product te optimaliseren voor de indicatie seroompreventie en (2) het leveren van een industrie/klinisch relevant in vivo proof-of-concept dat toelaat een breder valorisatietraject voor Gelinject uit te rollen - buiten de grenzen van de humane gezondheidsmarkt - in de veterinaire markt.