Project

Interactie tussen de trainingsbelasting, slaap en immuunfunctie

Code
174I02314
Looptijd
01-09-2014 → 31-08-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other basic sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other clinical sciences
  • Other health sciences
  • Nursing
  • Other paramedical sciences
  • Laboratory medicine
  • Palliative care and end-of-life care
  • Regenerative medicine
  • Other translational sciences
  • Other medical and health sciences
Trefwoorden
immuunfunctie slaap
 
Projectomschrijving

Een optimale verhouding tussen trainingsbelasting en recuperatie is van essentieel belang voor het leveren van een piekprestatie. Het doel van het huidig onderzoeksproject is om enerzijds de trainingsbelasting en het slaap-en recuperatiepatroon op te volgen en te bestuderen en anderzijds de invloed op het functioneren van het immuunsysteem te bestuderen in een populatie topgymnasten (elite en topsportschool). De trainingsbelasting zal geregistreerd warden aan de hand van applicatie voor smartphone/tablet en zal onmiddellijke feedback verschaffen voor de trainer. Daarnaast zal het slaappatroon geregistreerd worden aan de hand van een dagboek. De koppeling tussen trainingsbelasting en slaappatroon enerzijds en immuunfunctie anderzijds zal gemaakt warden door immunoglobuline A te bepalen in het speeksel via speekselswabs. Op die manier zal het opvolgen van deze interactie toelaten het trainingsproces te optimaliseren, richtlijnen te formuleren en eventueel interventies uit te voeren om tot een optimaal resultaat te komen.