Project

Ontwikkeling van een oraal vaccin voor bescherming van biggen tegen speendiarree veroorzaakt door F4+ enterotoxigene Escherichia coli (type 3)