Project

Ontwikkeling van een oraal vaccin voor bescherming van biggen tegen speendiarree veroorzaakt door F4+ enterotoxigene Escherichia coli (type 3)

Code
17809108
Looptijd
01-02-2008 → 31-01-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Immunology
    • Immunology
    • Microbiology
    • Immunology
Trefwoorden
biggen oraal vaccin speendiarree
 
Projectomschrijving

In dit project zal een oraal vaccin ontwikkeld worden om biggen te beschermen tegen speendiarree veroorzaakt door F4+ enterotoxigene E. coli. Hiervoor zullen het F4 eiwit of DNA omkapseld worden in nanopartikels ter bescherming tegen gastrointestinale degradatie en zal gebruik gemaakt worden van specifieke lectines om opname doorheen de epitheelbarrière via enterocyten enerzijds en M cellen anderzijds te bevorderen.