Project

Inventarisatie en kritische evaluatie van internationale rapporten betreffende gezondheidseffecten van blootstelling aan extreem laagfrequente elektromagnetische velden

Code
174W08922
Looptijd
24-11-2022 → 23-02-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Biostatistics
  • Engineering and technology
    • Microwaves, millimeter waves and THz components and circuits and systems
Trefwoorden
blootstelling gezondheid laagfrequente elektromagnetische velden
 
Projectomschrijving

Deze studie heeft tot doel om wetenschappelijk onderbouwde internationale reviewrapporten betreffende
gezondheidseffecten van extreem laagfrequente elektromagnetische velden — bij hetzij acute, subacute of chronische blootstelling — te inventariseren en interpreteren wat betreft gebruikte methodologie en resultaten. Bovendien dient specifiek aandacht besteed te worden aan mogelijke gezondheidseffecten in de omgeving van extreem laagfrequente elektromagnetische velden, het al dan niet voorkomen van clusters van ziektegevallen rond hoogspanningslijnen, evolutie van ziektebeelden die in verband gebracht worden met extreem laagfrequente elektromagnetische velden en resultaten van enkele grote studies en rapporten Op basis hiervan zullen in de opdracht
conclusies getrokken worden wat betreft biologische en gezondheidseffecten

Deze studie heeft tot doel om de wetenschappelijkeevi dentie voor biologische engezondheidseffecten van extreem laagfrequente niet-ioniserende straling in kaart te brengen door belangrijke internationale reviewrapporten te inventariseren, verschillen en gelijkenissen te identificeren, lacunes te duiden en hieruit algemene conclusies af te leiden.