Project

Methode en instrument voor in-situ meting van depolarizatie van licht door dubbelbrekende deeltjes in water; een gepolarizeerde transmissiemeter (PolTrans)