Project

Methode en instrument voor in-situ meting van depolarizatie van licht door dubbelbrekende deeltjes in water; een gepolarizeerde transmissiemeter (PolTrans)

Acroniem
PolTrans
Code
F2020/IOF-StarTT/088
Looptijd
15-10-2020 → 14-10-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Aquatic chemistry
Trefwoorden
autonome observaties in water water vervuiling mariene koolstofpomp microplastiek CaCO3 mineralen dubbelbrekende deeltjes circulaire polarizers
 
Projectomschrijving

Aquatische ecosystemen leveren essentiële diensten aan de samenleving gaande van de opslag van atmosferische CO2 tot voedselproductie. De gezondheid en diensten van het aquatisch milieu lopen echter het risico van onomkeerbare schade, wat een continue monitoring vereist. Het doel van dit project is het bouwen van een energiezuinige, compacte, dompelsensor voor de autonome meting van dubbelbrekende deeltjes in water, namelijk 1) calciumcarbonaatmineralen (CaCO3) geproduceerd door planktonorganismen, die een belangrijke rol spelen in oceaan CO2 opslag en worden bedreigd door verzuring van de oceaan, en 2) microplastiek deeltjes in aquatische omgevingen, die een groot vervuilingsprobleem vormen. Deze baanbrekende technologie zal cruciale waarnemingslacunes opvullen om de biologische CO2-opslag in de oceaan en de vervuiling door microplastiek in aquatische milieus te monitoren. We zullen een prototype bouwen en valideren en de beweringen van ons ingediende octrooi staven.