Project

Planetaire conjuncties in het discours van Mamlukse geleerden – De wetenschap van de sterren in zijes, kronieken en eschatologische teksten in laat veertiende- en vroeg vijftiende-eeuws Syrië en Egypte