Project

Planetaire conjuncties in het discours van Mamlukse geleerden – De wetenschap van de sterren in zijes, kronieken en eschatologische teksten in laat veertiende- en vroeg vijftiende-eeuws Syrië en Egypte

Looptijd
01-10-2016 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of literary studies
Trefwoorden
Planetaire conjuncties
 
Projectomschrijving

Dit project heeft tot doel de manier waarop astrologische kennispraktijken worden gebruikt in de wetenschappelijke, historische en eschatologische teksten in de late veertiende en vroege vijftiende over het gebruik van deze teksten te maken van de tot nu toe verwaarloosde praktijken van de berekening planeetconjuncties onderzoeken. Dit zal worden onderzocht op drie niveaus. Op een disciplinair niveau zal het project onderzoeken hoe categorieën binnen de wetenschap van de sterren zijn afgebakend en welke plaats berekeningen van planeetconjuncties innemen binnen deze categorieën. Op het niveau van de tekstuele genres, zal het gebruik dat berekeningen van planeetconjuncties in de verschillende tekst genres worden gezet worden bestudeerd. In handleidingen voor tijdwaarneming het project zal onderzoeken hoe de berekeningen van planeetconjuncties zijn gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen. In kronieken en eschatologische teksten zal aandacht worden besteed aan de mate waarin de schrijvers van deze teksten te eigenen de berekeningen in het creëren van een beeld van het verleden of de toekomst die past of rationaliseert hun eigen positie in de samenleving. Op een derde niveau, zullen specifieke tekstuele verwijzingen naar Abu Ma'shar's (d. 887) invloedrijke conjunctionalist theorie in aanmerking worden genomen, aangezien deze theorie verspreid in het sultanaat in deze periode.