Project

Ontwikkeling van chemische probes en proteomicsmethoden voor de studie van proteolytische systemen (ChemProTools)