Project

Ontwikkeling van chemische probes en proteomicsmethoden voor de studie van proteolytische systemen (ChemProTools)

Looptijd
01-01-2012 → 31-12-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biochemistry and metabolism
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
Trefwoorden
proteasen chemische probes proteomics
 
Projectomschrijving

Het ChemProTools consortium wil een technologieplatform introduceren voor de ontwikkeling van specifieke chemische probes (kleine moleculen) en hun verdere karakterisering via geadvanceerde proteomicstechnieken. Deze probes kunnen vervolgens toegepast worden in verschillende aspecten van de R&D industrie.