Project

Het verbeteren van ondersteuning voor student-ondernemerschap in Zuid-Afrikaanse universiteiten met als doelstelling tewerkstelling van jongeren te bevorderen