Project

Het verbeteren van ondersteuning voor student-ondernemerschap in Zuid-Afrikaanse universiteiten met als doelstelling tewerkstelling van jongeren te bevorderen

Code
13V03420
Looptijd
01-01-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business management
    • Strategic management
Trefwoorden
student-ondernemerschap ondernemerschap
 
Projectomschrijving

Deze studie heeft als doelstelling om de stand van zaken op vlak van ondersteuning voor student-ondernemerschap in Zuid-Afrika te bepalen. Best practices worden geïdentificeerd en geanalyseerd en verspreid.