Project

Internationalisering van Venture Capital ondernemingen

Looptijd
01-01-2007 → 15-04-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
internationalisering immateriële activa dienstensector
 
Projectomschrijving

De internationaliseringsbeslissing en eht internationaliseringsproces van dienstenondernemingen worden in grote mate bepaald door het belang van menselijk kapitaal en netwerken. Bestaande internationaliseringstheorieën focussen op industriële ondernemingen en houden onvoldoende rekeningen met deze immateriële activa. De invloed van deze activa op de internationaliseringsbeslissing, de gekozen organisatiestructuur en het management van buitenlandse vesigingen wordt onderzocht, met een focus op venture capital ondernemingen.