Project

De gedichten van Pseudo-Hadewijch

Code
01SF0208
Looptijd
01-01-2009 → 31-10-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
  • Theology and religious studies
Trefwoorden
geschiedenis van de spiritualiteit Middelnederlandse literatuur pseudo-Hadewijch
 
Projectomschrijving

Het onderzoek heeft als doel de analyse en interpretatie in hun context van de gedichten van pseudo-Hadewijch m.n. de nummers 17 tot 29 van de Mengeldichten (J. Van Mierlo, 1952). Het onderzoek focust op de handschriftelijke overlevering, de taalkundige en formele aspecten van het corpus, de omgeving van het ontstaan en de identificatie van de bronnen in het licht van de weerklank die ze in de werken van Jan van Ruusbroec gekend hebben.