Project

Het gebruik van de stabiele isotopen signalen van aminosuikers als tracers voor het organisch bodemmateriaal translocaties van kritische landdegradatie.