Project

Het gebruik van de stabiele isotopen signalen van aminosuikers als tracers voor het organisch bodemmateriaal translocaties van kritische landdegradatie.

Looptijd
20-10-2009 → 16-11-2012
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Analytical chemistry
  • Medical and health sciences
    • Pharmaceutical analysis and quality assurance
Trefwoorden
organisch bodemmateriaal
 
Projectomschrijving

In Summart de CSI verstrekt zijn gegevens 13C AS analyses protocollen AS dynamiek, omzet en het effect van landgebruik op AS concentratie en 13C handtekeningen, in een laatste activiteit wordt deze informatie samen om gebracht om het potentieel (technische en analytisch) beoordelen gebruik AS als biomarkers voor bodemerosie studies.