Project

Uitvoering van een project in het kader van suïcidepreventie: deskundigheidsbevordering van apothekers in het geven van psycho-educatie m.b.t. medicatiebeheer