Project

Uitvoering van een project in het kader van suïcidepreventie: deskundigheidsbevordering van apothekers in het geven van psycho-educatie m.b.t. medicatiebeheer

Code
174T00122
Looptijd
15-12-2021 → 14-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Other medical and health sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
suïcidepreventie deskundigheidsbevordering apothekers
 
Projectomschrijving

Het project is gericht op de ontwikkeling en evaluatie van deskundigheidsbevordering gericht naar apothekers. Tijdens de vorming zullen apothekers getraind worden in medicatiebeheer voor suïcidale personen. Binnen de vorming zal ook signaaldetectie en omgaan met suïcidale personen deel uitmaken van de training. De evaluatie zal gericht zijn op pré-postonderzoek met als doel om na te gaan of veranderingen inzake kennis en attitude tav suïcidale personen zijn opgetreden alsook gedragsveranderingen tav medicatiebeheer.