Project

Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw