Project

Optimaliseren van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw

Code
174Z06719
Looptijd
01-01-2018 → 31-03-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
biologische landbouw bemestingsstrategieën
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek zal de bemestingsstrategieën en kennis vanuit wetenschap en praktijk in de biologische teelt in

kaart brengen en ze optimaliseren in functie van twee objectieven:

(1) het oplossen van knelpunten die de bio-landbouw ervaart bij de implementatie van de verstrengde

fosforbemestingsnormen in MAP5;

(2) het op peil brengen en opbouwen van het organische stofgehalte in de bodem onder de huidige

bemestingsnormen, via een optimalisatie van de bemestingsstrategieën in de biologische landbouw en een

verdere toepassing van de meest veelbelovende strategieën in de gangbare landbouw.

Dit onderzoek geeft input voor goede biologische landbouwpraktijken en opbouw van de bodemorganische stof

in de biologische en gangbare landbouw.